Scoala Gimnaziala Coresi
Scoala Gimnaziala Coresi

Scoala Gimnaziala Coresi

ANUNȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE  cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. ALEEA TRANDAFIRILOR, nr. 2, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, pe perioadă nedeterminată, de  SECRETAR - studii medii-1,00 normă.

 

Concursul cuprinde următoarele probe:

- Selecție dosare

- Proba scrisă

- Proba practică

- Interviul

Condițiile de participare la concurs,tematica și bibliografia concursului 

Calendarul concursului

Fișa cadru a postului

 

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ”CORESI” TÂRGOVIŞTE, perioada 28.01-08.02.2019.

Relaţii suplimentare la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ”CORESI” TÂRGOVIŞTE, TELEFON 0245 213929, e-mail coresi1961@yahoo.com.

 

Rezultatul privind selecția dosarelor depuse de participanți pentru ocuparea funcției vacante de SECRETAR - studii medii